No Нээлттэй ажлын байр Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа 
1  Дүрс оношлогооны их эмч  2018.10.16  2018.11.16
2  Эмчилгээний хоол зүйч  2018.09.14  2018.09.24
3  Сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээний их эмч  2018.04.16  2018.05.16
4 Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч  2018-03-15  2018-04-16