Хэвлэх
Хандалт: 458

Гамшгаас хамгаалах сургалтыг Сүхбаатарын талбайд зохион байгууллаа.