picma.ru | 1joomla.ru
PDF Хэвлэх И-мэйл

Хуулиуд

 

1. Монгол Улсын Үндсэн хууль /1992.01.13/

2. Эрүүл мэндийн тухай хууль /шинээр батлагдсан/ /2011.05.05/ 

3. Дархлаажуулалтын тухай /2000.04.20/ 

4. Хүний дархлал хомсдлын вирүсын халдвар, дархлалын олдмол хомсдлоос сэргийлэх тухай /2004.05.13/

5. Ариун цэврийн тухай /1998.05.07/  

6. Төрийн албаны тухай /2002.06.28/ 

7. Хөдөлмөрийн тухай /1999.05.14/  

8. Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтын тухай/2002.06.27/ 

 

 

Монгол улсын хуулийн нэгдсэн мэдээллийн сан www.legalinfo.mn

 

Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв© 2011 он