picma.ru | 1joomla.ru
PDF Хэвлэх И-мэйл

Бактерит менингитийн сэжигтэй өвчтнөөс тархи нугасны шингэн, цусны сорьц авч хадгалах, тээвэрлэх схем, анхаарах зүйл

 

Менингококкт халдварыг  үүсгэгч нь N.meningitidis A,B,C,D,X,Y,Z,W135 

 • Өвчтнөөс сорьцыг зөв цуглуулах
 • Сорьцыг богино хугацаанд зөв тээвэрлэх,
 • Зөв хадгалж үүсгэгчийг илрүүлэх нь  оношлогоо эмчилгээнд маш чухал ач холбогдолтой

ТНШ-ний сорьцыг авснаас хойш 1 цагийн дотор микробиологийн лабораторид хүргэх шаардлагатай

Сорьцыг тээвэрлэх явцад

 • нарны шууд гэрлээс
 • хэт халахаас
 • хөлдөөж, хөргөхөөс сэргийлнэ
 • Температурын хэлбэлзлээс хамгаалж тохирох хэмд сорьцыг тээвэрлэхэд тусгай савыг ашиглана

–      вакцин зөөвөрлөх сав

–     Термометр

 • 36-37ºC  хэмийн дулаан үүсгэсэн зөөвөрлөх савыгашиглана.
 • Сорьцыг 3 савлагаат тээвэрлэлтийн журамыг баримтлан асгарч гоожихгүйгээр сайтар таглан, ус үл нэвтрэх гялгар уутандхийж, вакцин зөөвөрлөх саваар тээвэрлэнэ.

ТНШ- сорьц авах

Шинжлэгдхүүн цуглуулахад анхаарах зүйл

 • Шинжлэгдхүүнийг өвчний шинж тэмдэг илэрснээс хойш цаг алдахгүй, өвчний эхний үед, антибиотик эмчилгээ эхлэхээс өмнө, антибиотик эхэлсэн бол 8-10 цагт багтаан авах
 • Өндөр халуунтай байхад (ялангуяа цус)
 • Шинжлэгдхүүн нь шинжилгээ хийхэд хүрэлцэхүйц байна.
 • Халдвар тархах ба бохирдох боломжгүй нөхцөлд цуглуулсан байна

 

Лабораторит сорьц хүлээн авахад анхаарах зүйл

 • Лабораторит хүлээн авах сорьц
 • Тархи нугасны шингэн
 • Судасны цус

         Анхаарах зүйл

 1. Ариун байдал
 2. Тээвэрлэж ирсэн нөхцөл
 3. Дагалдажирсэн маягт хөтлөлт

 

Сорьц тээвэрлэхэд анхаарах зүйл

 • Сорьц цуглуулснаас хойш2 цагийн дотор лабораторит хүргэх ёстой
 • Сорьцыг +22+35 хэмдтээвэрлэнэ.
 • 2 саванд авч  ирнэ.
 • Тусгай зөөврийн саваар зөөвөрлөнө.
 • Хагарч гэмтэхээс сэргийлж зөөвөрлөнө.
 • Халдвар дамжихаас, бохирдохоос хамгаална.
 • Тусгай тээвэрлэн авч ирнэ.

 

Сорьц хадгалах нөхцөл

 • 2 цагийн дотор зөөвөрлөж чадахгүй бол +37 хэмийн термостатад 6-24 цаг хадгалж болно.
 • 24 цагаас дээш хугацаанд хадгалах бол ТI - орчинд хийж хадгална.
 • -20 -70 хэмд хөлдөөж хадгалж болно.
 • 7 хоногийн дотор заавал лавлагаа лабораторит хүргүүлнэ.

Carbohydrate utilisation of Neisseria species

Бактерт менингитийн лабораторийн тандалтын систем

 

Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв© 2011 он