picma.ru | 1joomla.ru
PDF Хэвлэх И-мэйл

Сүрьеэгийн тусламж үйлчилгээ

Сүрьеэгийн тандалт судалгааны албаны үзлэгийн кабенит нь хөдөө орон нутгаас онош тодруулах зорилгоор ирсэн үйлчлүүлэгчдэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг бөгөөд аймаг дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн нэгдлүүдийн харьяанд үйл ажиллагаа явуулдаг сүрьеэгийн диспансераар дамжуулан тусламж үйлчилгээ үзүүлж үнэ төлбөргүй үзлэг оношлогоо шинжилгээ, эмчилгээ хийдэг. 

Сүрьеэгийн нэгжүүдийн байршил, цагийн хуваарь, холбоо барих утас

Сүрьеэгийн нэгж

Хаяг

Цагийн хуваарь

Үйл ажиллагаа

Утас

 

Төвийн түвшин-ХӨСҮТ

 

1

Сүрьеэгийн Тандалт Судалгааны Алба

ХӨСҮТ комплекс, 3б байр, Нам-Ян-Жу-гийн гудамж, Улаанбаатар-210648

 

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-15:00

Үзлэг; оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, өсгөвөр, эмийн мэдрэг чанар тодорхойлох, эд, эсийн, иммунологи рентген, флюор,  тархвар судлал, хяналт, мэдээлэл сургалт сурталчилгаа

 

451166

5015 7112

 

2

Сүрьеэгийн клиник

ХӨСҮТ комплекс, 10-р байр, Нам-Ян-Жу-гийн гудамж, Улаанбаатар-210648

 

Эмчилгээ: эмэнд мэдрэг болон дасалтай сүрьеэгийн эрчимт шатны эмчилгээ, мэс засал эмчилгээ

Уушгины 1-р тасаг:

        451372 с

Уушгины 2-р тасаг:

         451372 с

Хүүхдийн уушгины тасаг:

         450442 с

Мэс заслын тасаг:

         450442 с

ОЭДС 1-р тасаг:

    9668 8573

ОЭДС 2-р тасаг :

    9668 8574

 

3

Олон эмэнд дасалтай сүрьеэгийн өдрийн эмчилгээний цэг

ХӨСҮТ комплекс, 5-р байр, Нам-Ян-Жу-гийн гудамж, Улаанбаатар-210648

 

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-15:00

 

Олон эмэнд дасалтай сүрьеэгийн эрчимт, үргэлжлэх шатны эмчилгээ, хяналт

 

9605 5859

 

Дунд түвшин-Дүүрэг

 

4

 

Багануур

Эрүүл мэндийн нэгдэл, Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор;   эмчилгээ, хяналт

 

9666 0662

 

5

 

Багахангай

Эрүүл мэндийн нэгдэл, Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг;  оношлогоо,шинжилгээ, эмчилгээ, хяналт

 

 

6

 

Баянгол

Эрүүл мэндийн нэгдэл, Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

5015 7113

 

7

 

Баянзүрх

Эрүүл мэндийн нэгдэл, Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

5015 7114

 

8

 

Налайх

Эрүүл мэндийн нэгдэл, Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

5015 7117

 

9

 

Сонгино хайрхан

Эрүүл мэндийн нэгдэл, Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

5015 7118

 

10

 

Сүхбаатар

Эрүүл мэндийн нэгдэл, Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

5015 7116

 

11

 

Чингэлтэй

Эрүүл мэндийн нэгдэл, Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

5015 7115

 

12

 

Хан-Уул

Эрүүл мэндийн нэгдэл, Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 0661

 

13

 

Энэрэл

СБд 10-р хороо, 7-р хороолол, Пэлжин 45

(хуучнаар Хилчин зочид буудал)

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг;  оношлогоо,шинжилгээ: цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

7013 5007

 

Дунд түвшин-Аймаг

 

14

 

Архангай

Нэгдсэн эмнэлэг,  Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2701

 

15

 

Баян-Өлгий

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2702

 

16

 

Баянхонгор

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2703

 

17

 

Булган

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2704

 

18

 

Говь-Алтай

 

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2705

 

 

19

 

Говьсүмбэр

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2706

 

20

 

Дархан-Уул

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2707

 

21

 

Дорноговь

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2708

 

22

 

Дорнод

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2709

 

23

 

Дундговь

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2710

 

24

 

Завхан

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

96662711

 

25

 

Орхон

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

96662712

 

26

 

Өвөрхангай

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

96662713

 

27

 

Өмнөговь

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2713

 

28

 

Сүхбаатар

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2715

 

29

 

Сэлэнгэ

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2716

 

30

 

Төв

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2717

 

31

 

Увс

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2718

 

32

 

Ховд

Нэгдсэн эмнэлэг,  Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2719

 

33

 

Хөвсгөл

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2720

 

34

 

Хэнтий

 

Нэгдсэн эмнэлэг,Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Үзлэг,  оношлогоо,шинжилгээ: туберкулины сорил, цэрний түрхэц, рентген, флюор,  эмчилгээ, хяналт

 

9666 2721

Олон эмэнд дасалтай сүрьеэгийн өдрийн эмчилгээний цэгүүд-аймаг, дүүрэг

 

35

 

Баянгол дүүрэг

Эрүүл мэндийн нэгдэл, Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Олон эмэнд дасалтай сүрьеэгийн эрчимт, үргэлжлэх шатны эмчилгээ, хяналт

 

5015 7113

 

36

 

Баянзүрх дүүрэг

Эрүүл мэндийн X төв

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Олон эмэнд дасалтай сүрьеэгийн эрчимт, үргэлжлэх шатны эмчилгээ, хяналт

 

5015 7114

 

37

 

Сонгинохайрхан дүүрэг

Эрүүл мэндийн IIIтөв

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Олон эмэнд дасалтай сүрьеэгийн эрчимт, үргэлжлэх шатны эмчилгээ, хяналт

 

5015 7118

 

38

 

Чингэлтэй дүүрэг

Эрүүл мэндийн нэгдэл, Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Олон эмэнд дасалтай сүрьеэгийн эрчимт, үргэлжлэх шатны эмчилгээ, хяналт

 

5015 7115

 

39

 

Дорнод аймаг

Нэгдсэн эмнэлэг, Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Олон эмэнд дасалтай сүрьеэгийн эрчимт, үргэлжлэх шатны эмчилгээ, хяналт

 

96662709

 

40

 

Сэлэнгэ аймаг

Нэгдсэн эмнэлэг, Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Олон эмэнд дасалтай сүрьеэгийн эрчимт, үргэлжлэх шатны эмчилгээ, хяналт

 

9666 2716

 

41

 

Төв аймаг

Нэгдсэн эмнэлэг, Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Олон эмэнд дасалтай сүрьеэгийн эрчимт, үргэлжлэх шатны эмчилгээ, хяналт

 

9666 2717

 

42

 

Хэнтий аймаг

Нэгдсэн эмнэлэг, Сүрьеэгийн диспансер

Ажлын өдрүүдэд:

9:00-14:00

Олон эмэнд дасалтай сүрьеэгийн эрчимт, үргэлжлэх шатны эмчилгээ, хяналт

 

9666 2721

 

 

ХӨСҮТ

Developed by JoomVision.com

Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв© 2011 он