picma.ru | 1joomla.ru
PDF Хэвлэх И-мэйл

Эрүүл мэндийн сайдын тушаал

1. Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйн хяналтын хороо, салбар хороо, хэсгийн хорооны дүрэм, бүрэлдэхүүн,  ёс зүйн тогтолцооны ерөнхий бүдүүвчийг батлах тухай  Эрүүл Мэндийн Сайдын 360 тоот тушаал

2. Сүрьеэтэй тэмцэх, сэргийлэх үндэсний стратеги

3. Сүрьеэгийн тусламж, үйлчилгээний удирдамж /2017.08.03 №306

4. Эрх шилжүүлэн ажил гүйцэтгэх тухай /2015.04.14 №140/ 

5. Тушаал хүчингүй болгох тухай /2015.09.24 №384/ 

6. Эрүүл мэндийн зарим албан тушаалын үндсэн цалинг нэмэгдүүлэх эрх олгох тухай /2010.04.12 №123/ 

5. Сургууль, хүүхдийн байгууллагад цочмог халдварт өвчнөөс сэргийлэх  арга хэмжээний удирдамж

6. Менингококкт  халдвартай тэмцэх, сэргийлэх арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай /2008.02.19 - 37 тоот тушаал/ 

7. Сахилга, дэг журам, үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай 2015 оны 449 тоот тушаал

8. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээг шинэчлэн батлах тухай ЭМС-н 2013 оны 446 тоот тушаал

9. Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтцийг батлах тухай

 

Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв© 2011 он