picma.ru | 1joomla.ru
ХӨСҮТөвийн тусламж үйлчилгээ
1 Эмнэлэгийн тусламж үйлчилгээ
2 Лабораторийн тусламж үйлчилгээ
3 Сайн дурын дархлаажуулалт
4 Дуудлага Тусгаарлалт
5 Хүлээн авах яаралтай тусламж
6 Сүрьеэ
7 Амбулатори
8 ДОХ/БЗДХ амбулатори
 

Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв© 2011 он