picma.ru | 1joomla.ru
Аудитын дүгнэлт
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн 2017 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын дүгнэлт Administrator 26
2 ХӨСҮТ–ийн 2016 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн аудитаар илэрсэн зөрчлийн биелэлт Administrator 273
3 2016 оны Аудит хийгдсэн санхүүгийн тайлан Administrator 312
4 ХӨСҮТ–ийн 2015 оны санхүүгийн тайланд хийгдсэн аудитаар илэрсэн зөрчлийн биелэлт Administrator 334
5 2015 оны Аудитлагдсан санхүүгийн тайлан Administrator 309
6 Төвийн 2013-2014 оны санхүү, аж ахуйн үйл ажиллагаанд санхүүгийн хяналт, шалгалт, дотоод аудитын материал Administrator 735
7 2014 оны Монгол Улсын Аудитын Газрын дүгнэлт Administrator 803
8 2013 оны Монгол Улсын Аудитын Газрын дүгнэлт Administrator 691
9 2012 оны Монгол Улсын Аудитын Газрын дүгнэлт Administrator 1257
 

Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв© 2011 он