Хэвлэх
Хандалт: 3106

 

Дархлаажуулалтын алба

Зорилго: Тарилгатай халдварт өвчний тандалт, хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, шинэ вакцин, шинэ технологийг нэвтрүүлэн дэлхийн дархлаажуулалтын бодлого, чиглэлтэй уялдуулан дархлаажуулалтын ашиг тусыг хүн бүрт тэдний хаана төрсөн, хэн болох, хаана амьдардгийг үл харгалзан тэгш хүртээх

Зорилт: Монгол улсын хэмжээнд дархлаажуулах бэлдмэлээр тасралтгүй хангаж, дархлаажуулалтын хармалтыг тогтмол өндөр байлгах, тарилгатай халдварт өвчнийг тандан, тархалтыг хязгаарлан, зарим халдварт өвчнийг устгах замаар хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалахад оршино гэсэн зорилготойгоор улсын хэмжээнд дархлаажуулалтын үйл ажиллагаанд мэргэжил, арга зүйгээр ханган ажиллаж байна.

Дархлаажуулалтын алба нь 12 их эмч, 2 бага эмч, 1 туслах ажилтантай, 2 тасагтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Тарилгатай халдварт өвчний тандалт, мониторингийн тасгийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Вакцины менежмент, хангалтын тасгийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

Аймаг, сум, дүүрэг, төрөх эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 550 нэгжээр дархлаажуулалтын үйлчилгээг хүн амд үзүүлж байна.