Хэвлэх
Хандалт: 4783

ДОХ/БЗДХ-ын тандалт, судалгааны албаны товч танилцуулга

Тус алба нь их эмч 22, сувилагч 11, эрүүл мэндийн нийгмийн ажилтан, бичгийн хэргийн ажилтан, туслах ажилтан 2 гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна.

ДОХ/БЗДХ-ын тандалт, судалгааны албаны амбулатори буюу “Улаантууз” эмнэлэг нь дараах тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна:

Үйл ажиллагааны чиглэл:

  1. Улсын хэмжээнд мөрдөх БЗДХ-ын оношлогоо эмчилгээний стандарт, удирдамж, бусад баримт бичиг боловсруулах;
  2. Аймаг, дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагуудад өөрийн чиглэлийн дагуу хяналт үнэлгээ хийж, мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх;
  3. Амбулаторийн тусламж доорх тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх;