Нээлттэй ажлын байр Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа 
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн техникч 2021.04.07  2021.04.16  
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн техникч 2019.10.18 2019.11.16
Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч  2019.03.16   2019.04.01
Эм зүйч 2019.03.16  2019.04.01 
Дүрс оношлогооны их эмч 2018.10.16 2018.11.16
Эмчилгээний хоол зүйч 2018.09.14 2018.09.24
Сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээний их эмч 2018.04.16 2018.05.16
Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч 2018-03-15 2018-04-16