Судалгааны баг, үндсэн судлаачид тавих ерөнхий шаардлага:

 • Сонгон шалгаруулатад судалгааны багаар эсхүл судлаач дангаараа оролцож болно.
 • Үндсэн судлаачийн ажлын хөлсний босго үнэ 9 сая төгрөг

Үндсэн судлаач:

 • Анагаах ухааны болон нийгмийн эрүүл мэндийн доктор ба түүнээс дээш эрдмийн цолтой, нийгмийн эрүүл мэнд, халдварт өвчний чиглэлээр мэргэшсэн;
 • Үндэсний төв, эрдэм шинжилгээний байгууллага, их дээд сургуульд 10 ба түүнээс дээш жил ажилласан туршлагатай;
 • Гадаад, дотоодын эрдэм шинжилгээ, судалгааны 2-оос доошгүй ажлыг удирдаж, судалгааны ажлын тайлан бичиж байсан туршлагатай;
 • Төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн болон олон улсын байгууллагатай хамтран ажиллах туршлагатай, багаар болон бие даан ажиллах чадвартай;
 • Компьютерийн мэдлэгтэй, шаардлагатай программуудыг бүрэн эзэмшсэн;
 • Монгол, Англи хэл дээр бичиг баримт боловсруулах, ашиглах чадвартай, англи хэлний дунд болон ахисан түвшний мэдлэгтэй байх;
 • Ижил төстэй үнэлгээ, судалгаанд ажиллаж байсан туршлагатай бол давуу тал болно.

Судлаачийн хийж гүйцэтгэх ажил:

ХДХВ, тэмбүүгийн халдварт өртөх эрсдэл өндөр бүлгийн хүн амын дундах ХДХВ, тэмбүүгийн халдварын тархалт, БЗДХ, ХДХВ, ДОХ-ын талаарх мэдлэг, хандлага, бэлгийн эрсдэлт зан үйлийг тодорхойлох болон эрсдэлт бүлгийн хүн амын тоо хэмжээг тооцоолох судалгааг хийнэ.

Үүнд:

 • Судалгааны аргачлалыг Эрдмийн зөвлөлөөр хэлэлцүүлж батлуулах
 • Судалгааны аргачлалыг ЭМЯ-ны Анагаах ухааны ёс зүйн хяналтын хороогоор хэлэлцүүлж ёс зүйн зөвшөөрөл авах
 • Судалгааны баг байгуулах, судалгааг ажлын төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах
 • Судалгааны гүйцэтгэлд тогтмол хяналт хийх
 • Судалгааг хийх явцад тулгарсан бэрхшээлийг судалгааны багаар хэлэлцэх, удирдах зөвлөлд танилцуулах, шийдвэрлүүлэх
 • Судалгааны үр дүнг Удирдах зөвлөл, хамтрагч талуудын уулзалт болон Эрдмийн зөвлөл, ЭМЯ-ны Анагаах ухааны ёс зүйн хяналтын хороонд танилцуулах.
 • Судалгааны тайланг бичиж, хүлээлгэж өгөх

 

Хугацаа: 4 сар 

Бүрдүүлэх материал:

 • Тухайн үндсэн судлаачаар ажиллах хүсэлтээ илэрхийлсэн өргөдөл
 • Товч намтар, танилцуулга
 • Эрдмийн зэрэг цол, мэргэжил, мэргэшлийн дипломын хуулбар
 • Үндсэн шаардлагад нийцэж буйг тодорхойлох холбогдох бичиг баримт
 • Хэрвээ баг бүрдүүлэн оролцох бол гишүүдийн товч намтарыг хавсаргана

Материал хүлээн авах хугацаа: 2022 оны 03 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн 15:00 цаг хүртэл

Цахим хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Жич: Дэлгэрэнгүй нэмэлт мэдээллийг  доорх хаягаар авах боломжтой.

Хаяг: Б.Оюунбэлэг, ХӨСҮТ-ийн ДОХ/БЗДХ-ын ТСА-ны Тасгийн эрхлэгч,

Утас:  95100151


Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Санал гомдол