Үндэсний хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн ажлын байранд урьж байна.

 

Байгууллагын нэр

Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв

Байгууллага, тасаг нэгж

Сүрьеэгийн тандалт судалгааны алба

Ажлын байрны нэр

Үндэсний хөтөлбөрийн хяналт шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

 

 

 

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

-       -Төслийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах

-       Төслийн салбар хүлээн авагчдын тайланг хүлээн авч нэгтгэж хөтөлбөр зохицуулах нэгжид хүргүүлэх

-       Хэрэгжилт хангалтгүй салбар хүлээн авч нарыг мэргэжил арга зүйгээр хангах

-       Төслийн санхүүжилт болон үйл ажиллагааны тайланд хяналт үнэлгээ хийх

-       Хяналтын үнэлгээгээр гарсан зөрчил дутагдлыг арилгуулах, хэрэгжилтийн төлөвлөгөө гаргах, хамтран ажиллах

-       Салбар хүлээн авагчидад тогтмол хяналт үнэлгээ хийх,

-       Хяналт үнэлгээний үр дүнг улирал бүр хөтөлбөр зохицуулах нэгжид хүргүүлэх

-       Худалдан авах үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйгээр хангах

Албан тушаалын ангилал

Гэрээнд заасны дагуу

Орон тоо

            1

Боловсрол

Хүний их эмч, нийгмийн ажилтаны бакалавар зэрэгтэй

Нарийн мэргэшил

Хяналт шинжилгээ үнэлгээний сургалтад хамрагдсан байх

Ажлын туршлага

-          Үндсэн мэргэшлээрээ 1-оос дээш жил ажилласан

Ур чадвар

-          Англи хэлний зохих мэдлэгтэй

-          Хэрэглээний программ бүрэн ашиглах

-          Интернэтийн орчин, дотоод сүлжээнд чөлөөтэй ажиллах

-          Статистик судалгааны программуудыг ашиглах, дүн шинжилгээ хийх 

-          Идэвхи санаачлагатай,багаар ажиллах чадвартай

Тусгай шаардлага

-       Төрийн албан хаагчийн болон Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг сахин ажиллах

-       Авлигын эсрэг хуулийн хүрээнд ажиллах, авлигаас ангид байх

Байгууллагаас өгөх хангамж, урамшуулал

Глобаль сангийн дэмжлэгтэй сүрьеэгийн төслийн хүрээнд батлагдсан санхүүжилтийн дагуу

Байгууллагын хаяг

БЗД-ийн 14-р хороо Нам-Ян-Жугийн гудамж

Холбогдох ажилтан, утас, имэйл

ХӨСҮТ, Захиргааны байр 2 давхарт 204 тоот
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Бүрдүүлэх материал:

  • Ажилд орохыг хүссэн өргөдөл
  • Төрийн албан хаагчийн анкет
  • Бакалавар, үндсэн болон төрөлжсөн мэргэшлийн диплом (нотариат)
  • Лиценз (нотариат)
  • Иргэний үнэмлэх (нотариат)
  • “4х6” хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг

 

Материал хүлээн авах хугацаа

2024.03.29 -2024.04.11-ний 12:00 цаг хүртэл


Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Үнийн санал

Санал гомдол