Хэвлэх
Хандалт: 2877
Нээлттэй ажлын байр Эхлэх хугацаа Дуусах хугацаа 
Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн техникч 2019.10.18 2019.11.16
Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч  2019.03.16   2019.04.01
Эм зүйч 2019.03.16  2019.04.01 
Дүрс оношлогооны их эмч 2018.10.16 2018.11.16
Эмчилгээний хоол зүйч 2018.09.14 2018.09.24
Сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээний их эмч 2018.04.16 2018.05.16
Эх барих эмэгтэйчүүдийн их эмч 2018-03-15 2018-04-16