Эрсдэлт бүлгийн хүн амын мэдээллийн санг сайжруулж, шинэчлэх хэрэгцээний үнэлгээ хийх зөвлөх сонгон шалгаруулах

Глобаль сангийн дэмжлэгтэй 2021-2023 онд хэрэгжих төслийн хүрээнд Эрсдэлт бүлгийн хүн амын мэдээллийн цахим санг сайжруулж, шинэчлэх хэрэгцээний үнэлгээ хийх зөвлөх сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна. Шалгаруулалтад хувь хүн болон хуулийн этгээд оролцоно.

Доорх үүргийг гүйцэтгэнэ:

 • Глобаль сангийн дэмжлэгтэй төслийн хөтөлбөр зохицуулах нэгжийн холбогдох мэргэжилтнүүд, эрсдэлт бүлгийн хүн амтай ажилладаг ТББ-ууд, ХӨСҮТ-ийн ДОХ/БЗДХ-ын тандалт судалгааны алба болон Мэдээлэл технологи албатай хамтран ажиллах
 • Одоогийн Эрсдэлт бүлгийн хүн амын мэдээллийн сангийн давуу болон сул талууд, цаашдын хөгжүүлэлт, сайжруулалт хийх боломжуудыг бусад улс оронтой харьцуулан, нарийвчилсан үнэлгээг хийнэ
 • Эрсдэлт бүлгийн хүн амын мэдээллийн сангийн шинэчлэлтэнд зориулсан программ хангамжийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлсон бодлогын даалгавар боловсруулах
 • Эрсдэлт бүлгийн хүн амын программ хангамж боловсруулах, хөгжүүлэх явцад зөвлөх үйлчилгээг сонгогдсон байгууллагад үзүүлэх, чиглүүлэх, хамтран ажиллах
 • ХДХВ,ДОХ-той үйлчлүүлэгчийн боломжит мэдээллийг эрсдэлт бүлгийн хүн амын мэдээллийн цахим сантай холбох, нэгдсэн мэдээллийн хаалттай сан бий болгон хөгжүүлэхэд зөвлөн чиглүүлэх

Хувь хүн болон хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага:

 • НЭМ-ийн магистр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх
 • БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ын тусламж үйлчилгээний талаар зохих мэдлэгтэй, эрсдэлт бүлгийн хүн амтай ажиллаж байсан туршлагатай, тэдний бэлгийн зан үйлийн талаар тодорхой мэдлэгтэй бол давуу тал болно
 • БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-ын судалгаа, шинжилгээ, үнэлгээний ажилд оролцож байсан бол давуу тал болно.
 • Мэдээлэл технологийн чиглэлээр мэдлэгтэй байх
 • Англи хэлний дундаас дээш түвшний мэдлэгтэй байх

Бүрдүүлэх материал:

 • Тухайн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтээ илэрхийлсэн өргөдөл
 • Товч намтар, танилцуулга
 • Эрдмийн зэрэг цол, мэргэжил, мэргэшлийн дипломын хуулбар 

Хугацаа: 2021 оны 12 дугаар сарын 20-27-ны өдрийн 13:00 цаг хүртэл

Цахим хаяг: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.