2021 онд

  • Бүтээн байгуулалт - 3
  • Засгийн газрын нөөц сангийн санхүүжилтээр хийсэн их засвар - 4
  • ЭМЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар хийсэн их засвар - 9
  • Өөрийн хөрөнгөөр хийсэн их засвар - 11

2022 онд ДОХ, БЗДХ-ын тандалт сэргийлэлтийн албаны Амбулаторийн тасгийн их засвар, ХАЯТТасаг, Эмзүйн алба, Ариутгал халдваргүйтгэлийн тасгийн дээврийн их засварын ажлыг хийхээр төлөвлөжээ.

Бүтээн байгуулалт:

Arslan.mn

Arslan.mn

Arslan.mn

Засгийн газрын нөөц сангийн санхүүжилтээр хийсэн их засвар

Arslan.mn

ЭМЯ-ны хөрөнгө оруулалтаар хийсэн их засвар

Arslan.mn

Arslan.mn

Arslan.mn

Arslan.mn

Arslan.mn

ХӨСҮТ-ийн өөрийн хөрөнгөөр хийсэн их засвар

Arslan.mnArslan.mnArslan.mnArslan.mnArslan.mnArslan.mn

 

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Үнийн санал

Санал гомдол