Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /2016 оны 8 сар/

Дансны дугаар

Дансны нэр

Огноо

Харилцагч байгууллага

Орлого

Зарлага

Гүйлгээний утга

900020408

ХӨСҮТ

2016-08-04

who representative office

15828000

 

who representative office

900020408

ХӨСҮТ

2016-08-10

Шинжлэх ухаан, технологи

5000000

 

санхүүжилт

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.03

БЗДНДХэлтэс

12562352

 

ЖА ХЧТА

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.17

Эрүүл мэндийн даатгалын сан

30000000

 

Эмчилгээний зардалд

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.19

ХӨСҮТ

7517480

 

Дотоод дансны орлого

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.26

БЗДНДХэлтэс

11206154

 

ЖА ХЧТА

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.26

ХӨСҮТ

5181570

 

Дотоод дансны орлого

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.03

АӨСҮТөв

 

5000000

Эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.15

Стандарт мах ХХК

 

6065245

Хүнс

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.15

Петрохими ХХК

 

10400000

Хүчилтөрөгч

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.18

Эрдэнэ энх трейд ХХК

 

5813500

Хүнс

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.18

Лайфтроник ХХК

 

40451400

Оношлуур

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.18

МЭИК

 

7811100

Эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.18

Пролианс ХХК

 

6108600

Оношлуур

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.18

Магос ХХК

 

9677000

Эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.18

энто ХХК

 

6713600

Эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.18

Мөнхийн тун ХХК

 

8080000

Эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.18

Сетунари ХХК

 

5548190

Эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.22

Магнай трейд ХХК

 

6000000

шатахуун

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.22

УБЦТС

 

17675184

Цахилгаан

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.26

Сетунари ХХК

 

100000000

эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.26

Ай Ви Ко интернэшнл

 

13182390

эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.30

Стандарт мах

 

12826548

хүнс

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.30

Сетунари ХХК

 

109270293

оношлуур

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.30

Монфа трейд ХХК

 

5702700

эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.30

Энто ХХК

 

5566000

эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.30

Ай Ви Ко интернэшнл

 

5138450

эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.30

МЭИК

 

6114900

эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.30

Петрохими

 

72150000

Хүчилтөрөгч

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.30

Илдэнгүн хошуу ХХК

 

11672000

эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.08.30

УСУГ

 

18307195

Ус

 


Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Үнийн санал

Санал гомдол

 
 

5 сая төгрөгөөс дээш гүйлгээ