Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ /2016 оны 9 сар/

Дансны дугаар

Дансны нэр

Огноо

Харилцагч байгууллага

Орлого

Зарлага

Гүйлгээний утга

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-06

who representative office

5401000

 

who representative office

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-06

who representative office

5898400

 

who representative office

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-06

who representative office

6909000

 

who representative office

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-06

who representative office

11079000

 

who representative office

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-07

who representative office

5567000

 

who representative office

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-14

who representative office

6974720

 

who representative office

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-14

who representative office

5714720

 

who representative office

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-15

who representative office

16550000

 

who representative office

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-15

who representative office

13186000

 

who representative office

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-16

who representative office

30886107.99

 

who representative office

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.07

ХӨСҮТ

9180000

 

Дотоод дансны орлого

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.07

Эрүүл мэндийн даатгалын сан

10000000

 

Эмчилгээний зардал

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.14

Улсын төсөв

1227787700

 

Санхүүжилт

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.26

Улсын төсөв

120439400

 

Дотоод дансны орлого

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.27

ХӨСҮТ

5040000

 

Эмчилгээний зардал

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.28

Улсын төсөв

78836300

 

Санхүүжилт

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.28

БЗДНДХэлтэс

16436616

 

Санхүүжилт

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.28

БЗДНДХэлтэс

17290947

 

Дотоод дансны орлого

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.28

БЗДНДХэлтэс

7307170

 

Санхүүжилт

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.15

МЭИК

 

12110380

ЖА ХЧТА

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.15

Мөнхийн тун

 

7633750

ЖА ХЧТА

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.15

Моносфарм трейд ХХК

 

5765500

ЖА ХЧТА

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.15

Лайфтроник ХХК

 

46420000

Эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.15

магос ХХК

 

6475000

Эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.15

Ай Ви Ко интернэшнл ХХК

 

6541775

эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.23

эрдэнэ энх трейд ХХК

 

7037350

Оношлуур

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.23

Стандарт мах ХХК

 

7641159.9

эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.23

Ачит хүү охин

 

7257400

Эм

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.28

УСУГ

 

18924570

хоол

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.28

УБЦТС

 

21310775.57

хоол

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.28

илдэнгүх хошуу ХХК

 

10102125

маягт

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.28

Монфа трейд ХХК

 

7179000

Ус

900020010

ХӨСҮТ

2016.09.28

ай ви ко интернэшнл ХХК

 

7368725

Цахилгаан

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-21

Эрүүл мэндийн яам

137779000

 

эм

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-26

who representative office

17290000

 

эм

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-26

who representative office

10962800

0

эм

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-26

who representative office

11971100

0

вакцины эрх шилжүүлэх

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-28

who representative office

6926000

0

who representative office

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-28

who representative office

7036000

0

who representative office

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-28

who representative office

8140000

0

who representative office

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-28

who representative office

11768720

0

who representative office

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-28

who representative office

10550000

0

who representative office

900020408

ХӨСҮТ

2016-09-27

Аглагмед ХХК

 

137779000

who representative office

 

 

 

 

 

 

who representative office

 

 

 

 

 

 

who representative office

 

 

 

 

 

 

Эм