ХДХВ/ДОХ, Сүрьеэгийн халдвартай тэмцэх хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг улс орнуудын захирлуудын уулзалтад ХӨСҮТ-ийн Ерөнхий захирал Д.Нямхүү болон холбогдох мэргэжилтнүүд оролцож байна.

Филиппин улсын Манила хотод болж байгаа ХДХВ/ДОХ, Сүрьеэгийн халдвартай тэмцэх хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг улс орнуудын захирлуудын уулзалтад ХӨСҮТийн Ерөнхий захирал Д.Нямхүү болон холбогдох мэргэжилтнүүд оролцож байна. Ерөнхий захирал Д.Нямхүү Монгол улсын хэрэгжүүлж байгаа талаарх илтгэл тавьж оролцож байна.