ХӨСҮТ- ийн гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн удирдлагын бүрэлдэхүүн хуралдав.

ХӨСҮТ-ийн Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн удирдлагын бүрэлдэхүүн хуралдаж, гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулалтын хүрээнд газар хөдлөлтийн үеийн хээрийн эмнэлэг дэлгэх ажлыг хэрхэн зохион байгуулах талаар хэлэлцлээ.


Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Үнийн санал

Санал гомдол