Хэвлэх
Хандалт: 883

ХӨСҮТ- ийн гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн удирдлагын бүрэлдэхүүн хуралдав.

ХӨСҮТ-ийн Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн удирдлагын бүрэлдэхүүн хуралдаж, гамшгаас хамгаалах иж бүрэн сургуулалтын хүрээнд газар хөдлөлтийн үеийн хээрийн эмнэлэг дэлгэх ажлыг хэрхэн зохион байгуулах талаар хэлэлцлээ.