ХӨСҮТ-ийн биоаюулгүй ажиллагааны III зэрэглэлийн лабораторийн барилгын ажлыг эрчимжүүлэх чиглэлээр ЭМЯ-ны төрийн нарийн бичгийн даргаар удирдуулсан ажлын хэсэг газар дээр нь ирж танилцлаа.