ХӨСҮТ-ийн тандалт, эмнэлзүй, эм зүй, хүний нөөцийн төлөөлөл болох нийт 12 мэргэжилтний баг 4р сарын 15-19ний хооронд БНСУ-ын Халдварт өвчний хяналт, сэргийлэлтийн төвд ажиллаж байна.


Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Үнийн санал

Санал гомдол