Хэвлэх
Хандалт: 897

Гамшгаас хамгаалах сургалтыг Сүхбаатарын талбайд зохион байгууллаа.