Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний дэвшилтэт техник, технологийг олон нийтэд таниулах үзэсгэлэнд оролцлоо.

ХӨСҮТ нь 2019 оны 10 сарын 04-06 өдрүүдэд Мишээл экспо төвд зохион байгуулагдсан Эрүүл мэндийн салбарт хэрэглэгдэж буй дэвшилтэд техник технологийн үзэсгэлэнд оролцлоо.