Талбарын тархвар судлал сургалтын 2019-2020 оны 10 дахь кохортын танхимын хичээл эхэллээ.
Энэ удаагийн кохортод СЭМҮТ, ЗӨСҮТ, НЭМГ, ХХААИС, ЧД-ийн ЭМТ, ХӨСҮТ зэрэг байгууллагуудын мэргэжилтнүүд шалгаран орсон ба сургалтыг нээж ХӨСҮТ-ийн Ерөнхий захирал Д.Нямхүү суралцагчдад хандан үг хэлэв. 
Суралцагчид 2 сарын хугацаанд тархвар судлал, биостатистик, нийгмийн эрүүл мэндийн тандалт, эрсдэлийн үнэлгээ, нийгмийн эрүүл мэндийн харилцаа холбоо, лабораторийн оношлогоо зэрэг сэдвүүдээр онолын хичээл үзэх ба үлдсэн 10 сарын хуагцаанд талбарын дадлага ажил хийн төгсөх юм.