No

Тушаалын нэр 

     Огноо

 
1  Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт - 2022  2022.12.25 Үзэх
2

Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах санал

2022.12.26  Үзэх
3

 Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилт - 2023

2024.01.22  Үзэх

 

 


Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Үнийн санал

Санал гомдол