Хэвлэх
Хандалт: 27006

!ХДХВ-Хүний Дархлал Хомсдолын Вирус

!ДОХ- Дархлалын Олдмол Хомсдол

ДОХ юугаар үүсгэгддэг вэ?

ДОХ нь вирүсээр үүсгэгддэг бөгөөд тэр вирүсийг ХДХВ буюу

ДОХ гэж юу вэ?

ХДХВ нь дархлалын тогтолцоог дарангуйлснаар бие махбод аливаа халдвартай тэмцэх чадваргүй болж ДОХ-ыг үүсгэдэг.

Ямар замаар дамжих вэ?

Халдварын хэлхээ

(яс үндэс, шашин шүтлэг, нас хүйс, ажил мэргэжил, бэлгийн харьцааны шинж төрхөөс үл хамааран халдварлана)

Цонх үе гэж юу вэ?

ХДХВ-ийн халдвартайг эрт мэдэх боломж бий юу?

ХДХВ-ийн халдвар илрүүлэх шинжилгээнд хамрагдсанаар ямар ач холбогдолтой вэ?

ХДХВ (+) гэж юу гэсэн утгатай вэ?

 ДОХ нь БЗДХ мөн үү?

ХДХВ-ийн халдварыг ямар тохиолдолд авахгүй вэ?

ХДХВ/ДОХ эмчлэгдэх үү?