Хэвлэх
Хандалт: 12384

Бэлгийн херпес

Бэлэг эрхтний арьс, салстыг сонгомлоор гэмтээн, цэврүүнцэр тууралт гарах шинж тэмдгээр илэрдэг вирусын халдвар юм. Бэлгийн херпес нь дахих хандлагатай, архаг явцтай бэлгийн замын халдвар юм.

Бэлгийн херпес өвчин яаж халдварладаг вэ?

Бэлгийн херпес нь хамгаалалтгүй бэлэг эрхтнээр, амаар, шулуун гэдсээр бэлгийн хавьталд орох үед халдварлана. Мөн жирэмсэн үед урагт болон төрөх үед нярайд төрөх замаар дамжин халдварлана.

Бэлгийн херпес өвчний үед ямар шинж тэмдэг илрэх вэ?:

Халдвар авснаас хойш шинж тэмдэг илрэх хүртэл дунджаар 2-21 хоног байна.

Дахилтат хэлбрийн үед өвчний шинж тэмдэг сул илэрнэ. Бага зэрэг улайж хавагнасан суурин дээр ганц нэг болон, бүлэглэсэн цэврүүнцэр гарна.

Дахилт үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд:

Бэлгийн херпес өвчний үед  ямар хүндрэлүүд үүсэх вэ?

Халдвар авснаас хойш өвчин үүсгэгч вирус хүний биед үлдэж хадгалагдах ба энэ өвчний олон дахих шалтгаан нь болдог.

Хэрхэн сэргийлэх вэ?: