Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдэд зориулсан
“БЗДХ, ХДХВ, ДОХ-ын тусламж үйлчилгээ”-ний
зайн сургалт

Үндсэн хэсэг Монгол улсад БЗДХ,ХДХВ,ДОХ-той тэмцсэн түүх Танилцуулга