picma.ru | 1joomla.ru
PDF Хэвлэх И-мэйл

1. Салбар хоорондын баг байгуулах тухай /2012.01.27, Дугаар А/6/ 

2. Хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс байгуулах тухай /2015.02.05, Дугаар А/8 /

3. Биеийн тамирын зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай /2015.02.05, Дугаар А/9/

4. Төлбөртэй шинжилгээний үнэ тариф батлах тухай /2015.02.11, Дугаар А/12/

5. Хөдөлмөрийн дотоод журмыг шинэчлэн батлах тухай /2015.08.14/ 

6. Төвийн удирдлагын зөвлөлийн байнгын болон байнгын бус гишүүдийн бүрэлдэхүүн ажиллах тухай /2015.10.20/

7. Хөдөлмөрийн маргаан таслах комисс байгуулах тухай /2015.02.05, NoA/8/

 

Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв© 2011 он