picma.ru | 1joomla.ru
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 2017 оны нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан Administrator 107
2 2016 оны нэмэлт санхүүжилтын гүйцэтгэлийн зардлын 12 сарын мэдээ Administrator 164
3 2016 оны нэмэлт санхүүжилтын тайлан Administrator 249
4 Төсвийн багууллагад олгосон нэмэлт төсвийн 2015 оны тайлан Administrator 547
5 2015 оны хагас жилийн төсвийн байгууллагад олгосон нэмэлт төсвийн тайлан Administrator 771
6 2014 оны төсөл арга хэмжээний тайлан Administrator 771
7 2013 оны төсөл арга хэмжээний тайлан Administrator 1122
 

Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв© 2011 он