picma.ru | 1joomla.ru
Нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
Гарчгаар шүүх     Үзүүлэх # 
# Мэдээллийн гарчиг Зохиогч Үзсэн
1 2017 оны нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан Administrator 40
2 2016 оны нэмэлт санхүүжилтын гүйцэтгэлийн зардлын 12 сарын мэдээ Administrator 106
3 2016 оны нэмэлт санхүүжилтын тайлан Administrator 177
4 Төсвийн багууллагад олгосон нэмэлт төсвийн 2015 оны тайлан Administrator 489
5 2015 оны хагас жилийн төсвийн байгууллагад олгосон нэмэлт төсвийн тайлан Administrator 695
6 2014 оны төсөл арга хэмжээний тайлан Administrator 681
7 2013 оны төсөл арга хэмжээний тайлан Administrator 1052
 

Халдварт Өвчин Судлалын Үндэсний Төв© 2011 он